Verlichting in Green buildings

Milieu-uitdagingen omzetten in groeikansen

Gebouwen en klimaatverandering

Buildings are one of the main drivers of climate change. According to estimates by the United Gebouwen vormen een van de belangrijkste aanjagers van klimaatverandering. Volgens schattingen van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) is 40% van de energievraag in Europa afkomstig van de bouwsector. Wereldwijd is de industrie verantwoordelijk voor een derde (34 procent) van de wereldwijde energievraag en voor 37 procent van de energie- en procesgerelateerde uitstoot van broeikasgassen.

Een klimaatneutraal Europa

De doelstellingen van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, staan in schril contrast met deze consumptiewaarden. De EU Green Deal bevat een reeks specifieke maatregelen om de strategie om te zetten in daden en de ecologische en economische doelstellingen in evenwicht te brengen. De EU-lidstaten willen duurzame investeringen en renovatie ondersteunen door miljarden aan subsidies te verstrekken waarmee de milieu-uitdagingen worden omgezet in groeimogelijkheden.

Certificering en de EU-taxonomie

Vrijwillige bouwcertificeringsregelingen, zoals BREEAM, LEED en DGNB, vormen de eerste stap in het beoordelen van duurzame en toekomstbestendige gebouwen. Daarnaast draagt de EU-taxonomie, een belangrijke pijler van de EU Green Deal, bij aan de transitie naar duurzaamheid in de bouwsector. De taxonomie werd in januari 2022 van kracht als een bindend regelgevingskader naast vrijwillige certificeringen. Hij geldt in eerste instantie voor beursgenoteerde ondernemingen en zal geleidelijk worden uitgerold naar andere ondernemingen. De EU-taxonomie biedt beleggers strikte duurzaamheidscriteria voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, en waarborgt transparantie door middel van openbaarmakingsverplichtingen.

Onze bijdrage aan certificering

Als full-service dienstverlener biedt Zumtobel ondersteuning in elke fase van de Green Building-certificering met verlichting op maat, lichtbeheer en diensten. We helpen klanten om financiering te regelen en bieden zelf ook aantrekkelijke financieringsopties (LaaS). We gebruiken de juiste tools om verlichtingsoplossingen te vergelijken en stemmen het verlichtingsontwerp af op de behoeften van de gebruiker.

  • Advies
  • Ontwerp en tools
  • Licht voor mensen
  • Bedieningselementen en gebruik
  • Inbedrijfstelling
  • After Sales

Dit is hoe u hier baat bij hebt:

#1 Eenvoudigere financiering

Green Building-certificaten helpen om toegang te krijgen tot middelen en subsidies voor bouw- of renovatieprojecten. Dit geldt nog meer nu de bindende EU-taxonomieregels van kracht zijn. Bedrijven met rapportageverplichtingen moeten namelijk strikte duurzaamheidscriteria publiceren. Een gecertificeerde groene bouwmethode kan gemakkelijker toegang bieden tot financiering en subsidies.

#2 Transparante duurzaamheid

Bedrijven met rapportageverplichtingen kunnen zich geen gebouwen met hoge exploitatiekosten en slechte milieuprestaties veroorloven. Bedrijven zonder meldplicht worden echter ook indirect getroffen omdat zij als toeleverancier verplicht zijn om hun bijdrage aan duurzame gebouwen te publiceren. Transparant en duurzaam bouwen wordt op veel manieren beloond.

#3 Aantrekkelijkere groene gebouwen

Het is moeilijker om investeerders en huurders te vinden voor gebouwen die aan minder duurzaamheidscriteria voldoen. Gecertificeerde gebouwen leveren hogere inkoopprijzen en huurprijzen op en worden sneller optimaal benut. Gebruikers profiteren van comfortabele gebouwen, een uitnodigende werksfeer en lagere onderhoudskosten en operationele kosten.

„Duurzaamheid brengt ecologie, economie en maatschappelijke doelstellingen in balans. Green Building-labels vergemakkelijken de communicatie met belanghebbenden. Ze verhogen de waarde van onroerend goed en helpen bij marketing en verkoop. Duurzame gebouwen leiden tot lagere bedrijfskosten en leveren een positieve bijdrage aan HR-beheer en welzijn. Verlichtingsoplossingen zijn een belangrijke aanjager om de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van de vastgoedmarkt te halen.”

Steve Van den Brandt, Encon Business Unit Manager Green Building

Verschillende certificaten, één doel: duurzame gebouwen

Certificeringsinstanties controleren aan de hand van een specifieke lijst met criteria of een gebouw als groen kan worden beschouwd. Ze maken duurzaamheid meetbaar en zorgen dat investeerders, exploitanten en gebruikers de kwaliteit van gebouwen gemakkelijker kunnen vergelijken.

BREEAM en LEED zijn de bekendste internationale certificeringssystemen. Er zijn ook andere specifieke organisaties met verschillende internationale relevantie per land. 

Meer informatie over de verschillende certificaten vindt u in onze Green Building brochure.

(Afbeeldingsbron: Green Building-certificeringssystemen, 2018 in de objecten van ULI Greenprint-leden)