Menselijke duurzaamheid

Gebouwen voor toekomstige generaties

Alleen wanneer gebouwen en woonruimten worden ontworpen met de mens als uitgangspunt, zullen mensen ze positief waarderen – en er met veel plezier lang in werken en wonen.

Ons uitgangspunt

De 17 stellingen van Werner Sobek over duurzaamheid

Stelling 5

'Het is verkeerd om je alleen tijdens de gebruiksfase te focussen op energiezuinigheid. Oproepen voor energiezuinigheid tijdens de gebruiksfase van een gebouw zijn eigenlijk gericht op het verminderen van de bijbehorende emissies. Het uiteindelijke doel is echter om geen enkele emissie te produceren, en dit moet duidelijk worden vermeld.

In feite is de exploitatie van het gebouw slechts een deel van het probleem. De bouwsector moet wereldwijd zijn inspanningen verleggen en prioriteit geven aan een dramatische vermindering van de bijbehorende emissies.' – W. Sobek

Onze bijdrage aan de circulaire economie

Ongeveer 50 procent van de uitstoot van nieuwe gebouwen in de komende 60 jaar vindt plaats voordat het gebouw zelfs maar wordt gebruikt. Daarom draait duurzaamheid ook om duurzaam gebruik van deze waardevolle grondstoffen: er moeten immers grondstoffen worden gewonnen en bouwmaterialen of hele componenten worden geproduceerd, geleverd en geïnstalleerd.

Producten voor de komende generaties

Ongeveer 50 procent van de uitstoot van nieuwe gebouwen in de komende 60 jaar vindt plaats voordat het gebouw zelfs maar wordt gebruikt. Daarom draait duurzaamheid ook om duurzaam gebruik van deze waardevolle grondstoffen: er moeten immers grondstoffen worden gewonnen en bouwmaterialen of hele componenten worden geproduceerd, geleverd en geïnstalleerd.

Meer informatie over de circulaire economie

Duurzaam bouwen in Vorarlberg

De Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg wil ambitieuze duurzaamheidsdoelen behalen – en vormt een belangrijke schakel in de geschiedenis van het merk Zumtobel. Deze regio staat in heel Europa bekend om zijn voorbeeldige en duurzame bouw, met ecologische materialen en een combinatie van moderne en traditionele architectuur. Gewapend met deze kennis en zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en voor toekomstige generaties, stelde Zumtobel zich ten doel om het beste licht voor mens en architectuur te ontwikkelen.

Voorbeeld – door Baumschlager Eberle Architecten: Het kantoorgebouw '2226' in Millennium Park in Lustenau is een manifest voor duurzaam bouwen. Het gebouw van zes verdiepingen beschikt niet over verwarming, koeling of mechanische ventilatiesystemen. In plaats daarvan vertrouwt architect Dietmar Eberle op stevige muren en de luchtzuiverende effecten van kalksteen, hoge en diepe ruimtes, hoogwaardige materialen, goede luchtuitwisseling en optimaal gebruik van daglicht. 's Avonds en 's nachts compenseert kunstlicht het gebrek aan daglicht: het biedt visuele omstandigheden waarin mensen zich op hun gemak voelen, zodat ze hun werk geconcentreerd en gemotiveerd kunnen doen. Verlichting speelt ook een belangrijke rol bij het begeleiden van mensen door het gebouw. Lichtlijnen, lichtpunten en lichtvlakken zorgen voor een hoogwaardige eenheid op het gebied van design en lichttechniek.

Zumtobel Group-award: onderscheidende innovaties op het gebied voor duurzaamheid

De Zumtobel Group-award werd in 2007 in het leven geroepen en erkent architectonische projecten die op voorbeeldige wijze gebruik maken van schaarse middelen, koolstofreductie ondersteunen of mogelijke nieuwe manieren onderzoeken om bestaande gebouwen te gebruiken. Ook zijn er categorieën voor concepten voor duurzame ontwikkeling in stedelijke en landelijke gebieden en voor het gebruik van nieuwe materialen en innovatieve processen. Menselijke duurzaamheid wordt in al zijn complexiteit zichtbaar. 

'De Zumtobel Group Award plaatst mensen in het hart van de gebouwde omgeving. Architectuur geeft vorm aan stedelijke situaties en ruimten. Zumtobel levert met haar verlichtingsoplossingen een belangrijke bijdrage aan hoe mensen deze plekken beleven en bewonen.' – Isabel Zumtobel, hoofd Kunst en cultuur, Zumtobel Group.