Creating light creates timelessness

Rozwiązania oświetleniowe Zumtobel stanowią kluczowe elementy architektury jutra

Społeczny zrównoważony rozwój – to punkt wyjściowy dla wszystkiego, co robimy w Zumtobel.

Widzimy oświetlenie kompleksowo i tworzymy rozwiązania, które nie tylko imponują maksymalną efektywnością energetyczną, ale również wyróżniają się ponadczasowym wzornictwem, innowacyjną technologią oraz komponentami łatwymi do recyklingu.

Active Light

Holistyczne podejście do jakości oświetlenia stanowi gwarancję satysfakcjonującego, długoterminowego wykorzystania budynków. Oświetlenie wspomaga ludzi zarówno pod względem wizualnym, emocjonalnym, jak i biologicznym. Dla komfortu, wewnętrznej równowagi i zdrowia.


Zintegrowana architektura

Cyfryzacja i integracja wewnętrznych systemów budynku poprzez infrastrukturę oświetleniową stanowią kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju. Budynek staje się uczącym się u dynamicznym ekosystemem dla ludzi, zapewniając zrównoważone użytkowanie.


Społeczny zrównoważony rozwój

Cele koncepcji Active Light i zintegrowanej architektury są tożsame z celami społecznego zrównoważonego rozwoju.Nie tylko uwzględniają one efektywność energetyczną, ale także ludzi i ich potrzeby. Zrównoważone, uczące się budynki najwyższej jakości zapewniają satysfakcjonujące, długoterminowe użytkowanie. W ten sposób zrównoważona architektura przekształca się w tymczasowy magazyn zasobów dla przyszłych pokoleń.

70 %
20 %
75 %

Ile możesz zaoszczędzić dzięki modernizacji?

Brak możliwości korzystania z wycofanych z użycia świetlówek to szansa na modernizację starzejącej się instalacji.

To nie tylko oszczędność kosztów, ale także emisji CO2.

Nasza pierwsza wolnostojąca oprawa, która powstała całkowicie w duchu zrównoważonego rozwoju. Opracowana zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami Circular Design Rules i certyfikowana zgodnie z Cradle to Cradle Certified® Product Standard Version 4.0 (brązowy medal).

Jesteśmy Twoim partnerem w procesie certyfikacji zielonych budynków

Przekształć wyzwania środowiskowe w możliwości rozwoju: dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom oświetleniowym, odpowiednim narzędziom, kompleksowemu know-how w zakresie doradztwa i sprawdzonemu procesowi możemy pomóc w certyfikacji zielonych budynków i taksonomii UE.

Wykorzystaj nasze zasoby, abyśmy mogli wspólnie uczynić światło kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości, zwiększenia atrakcyjności miast i lepszego jutra!

Gospodarka o obiegu zamkniętym w rozwoju naszych produktów

Cradle to Cradle® to uniwersalny standard, który ma zastosowanie do produktów i usług we wszystkich branżach. Aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby branży oświetleniowej i naszych klientów, firma Zumtobel opracowała również własne zasady projektowania produktów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamknietym.

Zrównoważone oświetlenie stosowane w praktyce

Najpierw zastosowanie – na tej podstawie dzielimy się naszą dogłębną wiedzą na temat oświetlenia i jego praktycznego zastosowania. Dzięki temu istotnie przyczyniamy się do optymalizacji procesów pracy, zwiększania wartości budynku, poprawy zdrowia i samopoczucia, a tym samym tworzenia prawdziwie zrównoważonych budynków dzięki oświetleniu. Nasze projekty referencyjne stanowią doskonałe przykłady naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach. Zachęcamy do ich przejrzenia, aby lepiej poznać nasze podejście i działania w obszarze tworzenia prawdziwie zrównoważonych budynków poprzez oświetlenie.

Biuro

Biuro

Sztuka i kultura

Sztuka i kultura

Przemysł

Przemysł

Retail

Retail

Edukacja

Edukacja

Zdrowie i opieka zdrowotna

Zdrowie i opieka zdrowotna

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju Grupy Zumtobel

Zrównoważony rozwój stanowi fundament strategii Grupy Zumtobel. Świadomie i z szacunkiem podchodzimy do planety, na której żyjemy. Z tego względu aktywnie angażujemy się w kreowanie lepszego świata dla obecnego pokolenia i przyszłych generacji. Współpracujemy z naszymi partnerami w celu ustanowienia solidnych ram środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Nasze działania w kierunku neutralności klimatycznej do 2025 roku oraz poziom realizacji pozostałych celów są szczegółowo opisane w publikowanym co roku raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Zumtobel. Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wydaniem, aby poznać konkretne kroki, jakie podejmujemy, aby osiągnąć te cele.

Referencyjne realizacje oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju

Wspieramy zrównoważoną architekturę, od istniejących budynków po nowe budynki, od doradztwa w zakresie remontów po certyfikację zielonych budynków.