Sustainable and well-thought-out refurbishment

Trzy powody, dla których nie warto dłużej odkładać modernizacji:

Dzięki samej wymianie oświetlenia na LED możesz zaoszczędzić do 50% zużycia energii w krótkim czasie i poprawić jakość oświetlenia.
Inteligentne sterowanie zapewnia elastyczność i pozwala zwiększyc oszczędności zużycia energii do 82%.
Wydajne rozwiązania oświetleniowe to jedna z najszybciej zwracających się inwestycji, nawet w 6 miesięcy!

Kluczowe korzyści z modernizacji oświetlenia:

  • znaczna poprawa bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w obiekcie, zmniejszenie liczby wypadków.

  • zwiększenie komfortu pracy i wydajności

  • zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia (naprawy, konserwacji).

  • możliwość skorzystania z korzystnych form finansowania inwestycji i uzyskania białych certyfikatów.

  • projekt oświetlenia dopasowany do potrzeb i wymagań przestrzeni, wysokiej jakości oprawy

  • szybki zwrot z inwestycji, nawet w 6 miesięcy

Możliwości finansowania

Oferujemy różne formy wsparcia Państwa inwestycji.

Jednym z nich jest Light as a Service (LaaS - kliknij i pobierz broszurę), dzięki której inwestorzy nie są obciążani wysokimi jednorazowymi płatnościami (CAPEX). Dzięki temu środki finansowe pozostają wolne na działalność podstawową. Miesięczna stawka wynikająca z podpisanego kontraktu zapewnia bezpieczeństwo planowania finansowego.

Dodatkowo wspieramy naszych klientów w pozyskaniu białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, które pozwalają na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie inwestycji zmniejszających zużycie energii w istniejących budynkach, dzięki nim zwróci się ona w części, a nawet w całości.

Modernizacja oświetlenia krok po kroku

Rozpoczęcie modernizacji powinno zostać poprzedzone audytem oświetlenia, który uwzględni potrzeby i wszystkie aspekty funkcjonowania miejsca pracy oraz pozwoli wykonać projekt oświetlenia dostosowany do konkretnej firmy.

Wynikiem audytu jest kompleksowy raport wraz z planem aktualnej instalacji i jej użytkowaniem. Dodatkowo na jego podstawie zostaje sporządzony szczegółowy kosztorys modernizacji oświetlenia wraz z okresem zwrotu inwestycji oraz zostaje wykonamy projekt modernizacji oświetlenia.

Dobrze wykonany projekt oświetlenia jest podstawą do osiągnięcia zamierzonego efektu modernizacji.

Bardzo ważnym elementem procesu modernizacji jest również profesjonalne zamontowanie nowych opraw, które gwarancję długą żywotności i ich odpowiednie działanie.

Wycofanie świetlówek

Wiele konwencjonalnych źródeł światła nie może być już wprowadzanych do obiegu ze względu na ich wysokie zużycie energii, zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2020/UE.

Ten zakaz stwarza operatorom starszych instalacji możliwość ulepszenia jakości oświetlenia w przestrzeniach mieszkalnych i przestrzeniach pracy. Modernizacja nie tylko poprawia jakość światła, ale także podnosi standardy zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązania zgodne z gospodarką o obiegu zamkniętym

Podczas budowy i wczesnej eksploatacji budynku nacisk kładzie się głównie na oszczędność energii i redukcję emisji CO₂, zgodnie z zasadą "Unikaj". Jednak możliwość elastycznej zmiany przeznaczenia, przeprojektowania lub modernizacji istniejących przestrzeni staje się kluczowa w drugiej fazie cyklu życia budynku, zgodnie z zasadami "Używaj powtórnie" i "Utylizuj".

Zumtobel oferuje rozwiązania, które pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści przy minimalnym wysiłku. Wykorzystując gotowe zestawy do modernizacji oświetlenia możesz mieć pewność wykonania procesu zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

Sterowanie oświetleniem

BasicDIM Wireless to nasza propozycja dla projektów modernizacyjnych. System ten można łatwo zintegrować bez konieczności przeprowadzania rozległych prac instalacyjnych lub modyfikacji strukturalnych budynku. Dzięki sterowaniu oświetleniem możliwe jest pełne wykorzystanie wygody i jakości oświetlenia LED. Sceny oświetleniowe automatycznie dostosowują się do potrzeb użytkowników oraz wykonywanych zadań, ożywiając architekturę w dynamiczny sposób.

W przypadku braku dostępnego okablowania DALI lub gdy integracja elementów sterujących z istniejącym przewodowym systemem stanowi wyzwanie podczas renowacji, BasicDIM Wireless staje się rozwiązaniem tego problemu. Składa się z modułu bezprzewodowego, dedykowanej aplikacji, eleganckich przełączników ściennych jako dodatkowych elementów sterowania manualnego oraz czujników.

Przemysł

Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej Modernizacja dla klienta z branży logistycznej

Zobacz projekt Modernizacja dla klienta z branży logistycznej