Wycofanie świetlówek stało się faktem

Rozwiązania modernizacyjne

Nie trać czasu!

Kluczowym sformułowaniem jest tutaj "stopniowe wycofywanie"; istniejące zapasy mogą być nadal zużywane. Wprowadzony zakaz daje użytkownikom przestarzałych instalacji możliwość poprawy jakości oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i miejscach pracy. Modernizacja podnosi również poziom zrównoważonego rozwoju.

Wiele konwencjonalnych źródeł światła nie może być już zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2020/UE wprowadzanych do użycia ze względu na ich wysokie zużycie energii. Cienkie świetlówki typu T5 (o średnicy około 16 mm), które znajdują zastosowanie w wielu różnych instalacjach oświetleniowych, również zostają wycofane z produkcji. Dopiero około 15 lat temu zaczęto je powoli zastępować bardziej wydajnymi źródłami światła wykorzystującymi diody LED.

70%
CO2
LaaS

Zakaz stosowania świetlówek szansą na poprawę jakości oświetlenia

Normatywne wymagania dotyczące oświetlenia zmieniły się w wielu miejscach pracy od czasu zainstalowania starych systemów. Nowe rozwiązanie uwzględnia bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Wycofywanie przestarzałych lamp daje teraz możliwość dostosowania rozwiązania oświetleniowego do nowych warunków pracy i użytkowania.

Więcej o Active Light

Nowa technologia na rzecz zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z konwencjonalnymi źródłami oświetlenia technologia LED oferuje wiele zalet. Nie tylko zmniejsza się zużycie energii, ale w połączeniu z systemem sterowania pozwala zaoszczędzić ponad 70% kosztów energii.

Dzięki redukcji emisji CO2 dzięki mniejszemu zużyciu energii wspieramy Twoje cele w zakresie neutralności klimatycznej firmy i dostępu do zielonych dotacji.

Zmiana jest zawsze tego warta!

Nie tylko obniżone koszty energii mają pozytywny wpływ na optymalizację kosztów. Dzięki naszym trwałym, wydajnym i innowacyjnym oprawom oświetleniowym zmniejszasz również koszty utrzymania instalacji.

Nasza kompleksowa oferta to pewność wszystkich usług z jednego źródła. Od finansowania po uruchomienie i konserwację. Daje to pełne bezpieczeństwo kosztów przy doskonałej jakości usług.

Nasze rozwiązanie sterowania oświetleniem stosowanego w przypadku modernizacji: basicDIM Wireless

W przypadku, gdy nie jest dostępne okablowanie DALI lub jeśli zintegrowanie elementów sterujących z połączeniami kablowymi jest podczas modernizacji kłopotliwe, rozwiązaniem jest system basicDIM Wireless. Obejmuje ono bezprzewodowy moduł, aplikację, eleganckie przełączniki ścienne jako dodatkowe elementy sterowania ręcznego oraz czujniki.

W ten sposób unikniesz ingerencji w budynek - nakład pracy przy instalacji jest niewielki i możesz w pełni wykorzystać zalety oświetlenia LED ze sterowaniem światłem.

Jesteśmy po to, aby Cię wspierać!

1.     Energooszczędne oświetlenie LED

Połączenie nowoczesnych opraw LED ze ściemniaczem i inteligentnego sterowania oświetleniem pozwala obniżyć zużycie energii nawet o 80 procent. Podłączone odbiory niższej mocy obniżają emisję CO2. Dzięki wyższej wydajności diod LED można uzyskać taki sam lub nawet wyższy strumień świetlny przy mniejszej liczbie punktów świetlnych. Pozwala to na zaoszczędzenie dodatkowych materiałów, energii i obniżenie emisji CO2. Dzięki oszczędności kosztów energii elektrycznej można powiedzieć, że abonament LaaS (prawie) opłaca się sam.

2.     Technologia oświetlenia cyrkularnego

Doświadczenie w zakresie materiałów i projektowania zapewnia, możliwość dalszego wykorzystania w najlepszy możliwy sposób istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Pozwala to ograniczyć do minimum koszty modernizacji i materiałów. Zgodnie z zasadą gospodarki cyrkularnej wycofane z użycia oprawy oświetleniowe są odpowiednio demontowane i poddawane recyklingowi zgodnie z wytycznymi dyrektywy WEEE. Tam, gdzie to możliwe, materiały otrzymują drugie życie poprzez ich ponowne przetworzenie lub recykling wysokiego poziomu.

3. Finansowanie

Podczas wstępnego audytu oświetlenia Zumtobel dokładnie oblicza ilość energii i emisję CO2, które można zaoszczędzić/obniżyć dzięki modernizacji oświetlenia w ramach LaaS. Obliczenia te uwzględniają strukturę energii elektrycznej wykorzystywanej w ramach taryfy energii elektrycznej klienta.

Klient otrzymuje wszystkie dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w formie sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i może wykorzystać te dane do złożenia wniosków o dofinansowanie lub do sporządzenia raportów ESG. Na życzenie firma Zumtobel może dostarczyć szczegółowe informacje na temat certyfikowanych konsultantów energetycznych, a także zapewnić doradztwo w kwestii certyfikacji zielonych budynków.

Harmonogram wycofania świetlówek

Szczegółowy harmonogram wycofywania lamp zgodnie z dyrektywą Ecodesign można znaleźć tutaj: