Human Sustainability

Budynki dla przyszłych pokoleń

Tylko wtedy, gdy budynki i tereny zabudowane są projektowane z myślą o ludziach, wówczas ludzie postrzegają je pozytywnie – i cieszą się pracą i mieszkaniem w nich przez długi czas.

Nasze założenie

17 tez Wernera Sobeka w zakresie zrównoważonego rozwoju

Teza nr 5

„Błędem jest skupianie się na efektywności energetycznej tylko w fazie użytkowania. Apelowanie o efektywność energetyczną w fazie użytkowania budynku jest faktycznie dążeniem do zmniejszenia emisji związanych z użytkowaniem budynków. Ostatecznym celem jest jednak zerowa emisja i należy to jasno podkreślić.

W rzeczywistości użytkowanie budynku to tylko część problemu, a globalny sektor budownictwa musi przesunąć punkt ciężkości swoich działań i potraktować priorytetowo radykalną redukcję emisji" – W. Sobek

Produkty dla przyszłych pokoleń. Nasz wkład w gospodarkę cyrkularną.

Jeśli przyjrzeć się budynkowi wzniesionemu dzisiaj, okaże się, że około 50 procent emisji wytworzonych w ciągu kolejnych 60 lat nastąpi jeszcze przed jego zasiedleniem. Z tego względu zrównoważony rozwój obejmuje również długoterminowe wykorzystanie cennych zasobów: w końcu surowce muszą być wydobywane, materiały budowlane produkowane, dostarczane i montowane, co wpływa na środowisko.

Więcej o gospodarce o obiegu zamkniętym

Zrównoważone budownictwo w Vorarlbergu

Kraj związkowy Vorarlberg w Austrii jest zaangażowany w osiąganie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju – i jest ważną częścią historii marki Zumtobel. Region ten jest znany w całej Europie z wzorcowego i zrównoważonego budownictwa, które stosuje ekologiczne materiały, a także łączy nowoczesną i tradycyjną architekturę. Zumtobel, będąc świadomym swojej odpowiedzialności za środowisko i dobrostan przyszłych pokoleń, dąży do stworzenia najlepszego oświetlenia dla ludzi i architektury.

Doskonałym przykładem jest budynek biurowy „2226” w Millennium Park w Lustenau, zaprojektowany przez Baumschlager Eberle Architekten. Obiekt ten stanowi manifest zrównoważonego budownictwa, eliminując potrzebę mechanicznych systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Zamiast tego architekt Dietmar Eberle postawił na solidne ściany i wapień dający efekt oczyszczania powietrza, dużą wysokość i głębokość pomieszczeń, wysokiej jakości materiały, dobrą wymianę powietrza i optymalne wykorzystanie światła dziennego. Wieczorem i w nocy sztuczne oświetlenie rekompensuje brak światła dziennego. Zapewnia to warunki oświetleniowe, w których ludzie czują się komfortowo, dzięki czemu mogą wykonywać swoją pracę z pełną koncentracją i motywacją. Oświetlenie odgrywa również ważną rolę we wskazywaniu dróg komunikacyjnych w budynku. Linie świetlne, punkty świetlne i powierzchnie świetlne tworzą wysokiej jakości całość pod względem wzornictwa i technologii oświetleniowej.

Nagroda Grupy Zumtobel: wybitne innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nagroda Grupy Zumtobel, ustanowiona w 2007 roku, przyznawana jest za projekty architektoniczne, które wzorowo wykorzystują ograniczone zasoby, wspierają dekarbonizację lub odkrywają potencjalne nowe sposoby wykorzystania istniejących budynków. Dodatkowe kategorie koncentrują się na koncepcjach zrównoważonego rozwoju w obszarach miejskich i wiejskich oraz na innowacyjnych materiałach i procesach. To wyjątkowe wyróżnienie ukazuje kompleksową naturę zrównoważonego rozwoju.

„Nagroda Grupy Zumtobel stawia ludzi w centrum przestrzeni zabudowanej. Architektura kształtuje warunki i przestrzenie miejskie, a rozwiązania oświetleniowe Zumtobel mają istotny wpływ na percepcję tych miejsc przez ludzi i sposób, w jaki z nimi współdziałają.” – Isabel Zumtobel, dyrektor ds. sztuki i kultury, Grupa Zumtobel.