Zintegrowana architektura

Budynek staje dynamicznym, uczącym się ekosystemem, dzięki czemu może funkcjonować w sposób opłacalny i zrównoważony przez długie dziesięciolecia.

Tworzymy wysoką jakość dla lepszej przyszłości

Cyfrowe aplikacje i usługi zintegrowane z architekturą pozwalają na zbieranie danych dotyczących budynku, umożliwiając jego ciągłe doskonalenie. Budynki przekształcają się ekosystemy, które stale adaptują się do wymagań ludzi i doświadczeń sensorycznych, oszczędzając zasoby. Dzięki naszej dogłębnej wiedzy na temat konkretnych zastosowań nasze rozwiązania oświetleniowe przynoszą realną wartość dodaną w każdym przypadku. To światło staje się fundamentem dla lepszej przyszłości.

Rozwiązania oświetleniowe, kktóre dostarczają rzeczywistej wartości w konkretnych obszarach, od przemysłu po biura, oświatę, handel detaliczny czy muzea przyczyniają się do optymalizacji procesów pracy, zwiększania wartości budynków, poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi oraz oraz kreują doświadczenia poprzez precyzyjną grę światła, architektury i zmysłów.

Inteligentne, a nie statyczne

Architektura wykorzystuje instalację oświetleniową jako podstawę inteligentnej infrastruktury budynku. Oprawy są wyposażone w czujniki, które gromadzą różnorodne dane dotyczące budynku oraz otoczenia, precyzyjnie analizując aktualne zapotrzebowanie. Zbierane są informacje takie jak jasność, obecność osób, temperatura oraz jakość powietrza. Dane te można wykorzystać do regulacji warunków środowiskowych, gwarantując efektywne wykorzystanie energii i stwarzając przyjazną dla użytkowników atmosferę. Warunki panujące w pomieszczeniu są odbierane wszystkimi zmysłami – co ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia.

Zarządzanie oświetleniem i budynkami w celu stworzenia uczącego się ekosystemu

Jeśli specjalny czujnik wykryje wysoki poziom nasłonecznienia, inteligentny system zarządzania oświetleniem automatycznie obniży poziom sztucznego światła. Dzięki temu, wolnostojąca oprawa oświetleniowa, będąca w bliskim sąsiedztwie użytkowników, monitoruje na bieżąco i optymalizuje czynniki takie jak jakość powietrza czy temperatura.

Rozwiązania korzystne dla środowiska są także opłacalne: inteligentne budynki oferują ogromny potencjał w zakresie oszczędności kosztów operacyjnych. Możliwości integracji systemów pozwala pójść jeszcze dalej i przekształcić architekturę w uczący się ekosystem, który stale się doskonali i dostosowuje do ambitnych celów zrównoważonego rozwoju oraz potrzeb użytkowników.

  • Wartość dodana dla budynków i sposobów ich użytkowania
  • Śledzenie zasobów
  • Zarządzanie przestrzenią i stanowiskiem pracy
  • Nawigacja w sklepie