Creating Light Creates Concentration

Zrównoważony rozwój w edukacji

Referencyjne realizacje oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju

Wspieramy zrównoważoną architekturę, od istniejących budynków po nowe budynki, od doradztwa w zakresie remontów po certyfikację zielonych budynków.